Søket gav 96 resultater. Abonner på dette søket

|
1. Evaluering av bomiljøprosjektet i USBL i et komparativt perspektiv

av Unstad, Marit ; Nørve, Siri . Norges byggforskningsinstitutt .

Utgiver: Byggforsk c1999Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bodø [q307.33 Uns ] (1), Husbanken Hammerfest [307.33 Uns] (1).

2. Lokale utviklingsverksted og -partnerskap i Nordkapp kommune (elektronisk ressurs) : et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark, Nordkapp kommune og Nordkapp næringshage

av Gjertsen, Tor .

Utgiver: Høgskolen i Finnmark 2012Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

3. Fundamentet er lagt (elektronisk ressurs) : evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2011

av Bergem, Randi ; Yttredal, Else Ragni ; Hanche-Olsen, Marte Synnøve B . Følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsprogram ; Møreforsking .

Utgiver: Møreforsking Volda Høgskulen i Volda 2012Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet | Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

4. Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner (elektronisk ressurs) : fire casestudier

av Sandlie, Hans Christian ; Hansen, Thorbjørn ; Langsether, Åsmund ; Sørvoll, Jardar ; Skårberg, Anna .

Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

5. Lav inntekt og boforhold : boforholdsundersøkelse av lavinntektsfamilier i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen

av Hansen, Thorbjørn ; Knudtzon, Lillin Cathrine . Program for storbyrettet forskning ; KS forskning .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c1997Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bodø [363.5 Han ] (1).

6. "Den store boligdugnaden" : boforhold for flyktninger : Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø

av Stamsø, Mary Ann . Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt 1999Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [363.596 Sta] (1).

7. Boligsosialt arbeid og planlegging II (elektronisk ressurs)

av Ouff, Susanne Moen ; Yttredal, Else Ragni ; Rørstad, Cecilie . Kompetanseutviklingsprogram for Boligsosialt arbeid og planlegging ; Møreforsking .

Utgiver: Møreforsking 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet | Klikk her for tilgang på nettet | Klikk her for tilgang på nettet | Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

8. Forholdet mellom bostøtte og sosialhjelp

av Stamsø, Mary Ann ; Østerby, Steinar .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c2000Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [363.58 Sta] (1), Husbanken Bodø [q363.58 Sta ] (1), Husbanken Hammerfest [q363.58 Sta ] (3).

9. Boligsosialt utviklingsprogram i Groruddalen (elektronisk ressurs) : foranalyse

av Dyb, Evelyn ; Lied, Camilla ; Renå, Helge . Norsk institutt for by- og regionforskning .

Utgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

10. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede

av Bliksvær, Trond .

Utgiver: Nordlandsforskning 2002Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.4 Bli] (1), Husbanken Bodø [362.4 Bli. ] (1), Husbanken Hammerfest [362.4 Bli. ] (2).

11. Prosjekt bostedsløse : oppstartsfase del 2 : evaluering av to kommuner og fire organisasjoner

av Dyb, Evelyn . Prosjekt bostedsløse .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c2003Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Dyb] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Dyb] (1).

12. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering

av Dyb, Evelyn . Prosjekt bostedsløse .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c2003Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Dyb] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Dyb] (1).

13. Den vanskelige fortsettelsen : en kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse : kortversjon og eksempelsamling fra Prosjekt bostedsløs

av Ytrehus, Siri ; Drøpping, Jon Anders . Prosjekt bostedsløse .

Utgiver: Fafo c2004Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Ytr] (1), Husbanken Bodø [q362.5 Ytr ] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Ytr] (2).

14. Den vanskelige fortsettelsen : en kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse

av Ytrehus, Siri ; Drøpping, Jon Anders .

Utgiver: Fafo c2004Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Ytr] (1), Husbanken Bodø [362.5 Ytr ] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Ytr] (1), Husbanken Trondheim [362.5 Ytr] (1).

15. Prosjekt bostedsløse - Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt

av Dyb, Evelyn . Prosjekt bostedsløse .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c2005Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Dyb] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Dyb] (1).

16. På randen av å bo : erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger

av Taksdal, Arnhild ; Ludvigsen, Kari ; Ravneberg, Bodil ; Breivik, Jan-Kåre .

Utgiver: Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnstudier 2006Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 På eks. 4] (2), Husbanken Hammerfest [362.5 På] (1).

17. På vei til egen bolig : Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

av Sosial- og helsedirektoratet ; Husbanken .

Utgiver: Sosial- og helsedirektoratet, Husbanken c2006Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [363.5 På] (1), Husbanken Bodø [q363.5 På ] (1), Husbanken Hammerfest [363.5 På] (1).

18. Under tak - mellom vegger : perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten

av Rugkåsa, Marianne ; Brodtkorb, Elisabeth .

Utgiver: Gyldendal akademisk 2007Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [362.14 Bro] (2), Husbanken Trondheim [362.14 Und] (1). Utlånt (1).

19. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen

av Brevik, Ivar ; Høyland, Karin . Norsk institutt for by- og regionforskning ; SINTEF ; Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon .

Utgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning 2007Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [363.597 Bre ] (1), Husbanken Bodø [363.597 Bre ] (1), Husbanken Hammerfest [363.597 Bre ] (1), Husbanken Trondheim [363.597 Bre ] (1).

20. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen (elektronisk ressurs)

av Brevik, Ivar . Norsk institutt for by- og regionforskning .

Utgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning 2007Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken [363.597 Bre ] (1), Husbanken Bergen [363.597 Bre] (1).

Powered by Koha