Søket gav 486 resultater. Abonner på dette søket

|
1. Sluttrapport for Kriminalomsorgens boligprosjekt i Oslo (elektronisk ressurs)

av Røed, Heidi .

Utgiver: Kriminalomsorgen Region øst 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

2. Boligsosialt arbeid

av Thyness, Paul A .

Utgiver: Kommuneforl. 2004Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bodø [363.5 Thy ] (1), Husbanken Hammerfest [363.5 Thy] (1). Utlånt (1).

3. Sluttrapport fra fagansvarlig, videreutdanning i boligsosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen (elektronisk ressurs)

av Hansen, Birgit .

Utgiver: [Høgskolen i Bergen] [2011]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

4. Evaluering av bomiljøprosjektet i USBL i et komparativt perspektiv

av Unstad, Marit ; Nørve, Siri . Norges byggforskningsinstitutt .

Utgiver: Byggforsk c1999Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bodø [q307.33 Uns ] (1), Husbanken Hammerfest [307.33 Uns] (1).

5. Lokale utviklingsverksted og -partnerskap i Nordkapp kommune (elektronisk ressurs) : et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark, Nordkapp kommune og Nordkapp næringshage

av Gjertsen, Tor .

Utgiver: Høgskolen i Finnmark 2012Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

6. Boligpolitisk virksomhet i Vestre Toten kommune

av Øistensen, Bård .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c2000Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [363.5 Øis] (1).

7. Kompetanse og kommunikasjon (elektronisk ressurs) : delrapport 2

av Porsgrunn .

Utgiver: Porsgrunn kommune 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

8. På vei til egen boligkarriere (elektronisk ressurs) : private leiemarked : delrapport 3

av Porsgrunn .

Utgiver: Porsgrunn kommune 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

9. Slik gjør vi det : en underveisevaluering av Husbankens prt "Lokale boligsosiale handlingsplaner

av Sunde, Henning ; Råd, Oddny Grete . Asplan Viak ; Husbanken .

Utgiver: Asplan Viak 2001Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [363.5 SUN] (2), Husbanken Bodø [363.5 Sun ] (2), Husbanken Hammerfest [363.5 Sun] (2), Husbanken Trondheim [363.5 Sun ] (1).

10. Fundamentet er lagt (elektronisk ressurs) : evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2011

av Bergem, Randi ; Yttredal, Else Ragni ; Hanche-Olsen, Marte Synnøve B . Følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsprogram ; Møreforsking .

Utgiver: Møreforsking Volda Høgskulen i Volda 2012Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet | Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

11. God bruk av etableringslån

av Øistensen, Bård .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt 1999Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bodø [q363.5 Øis ] (1).

12. Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner (elektronisk ressurs) : fire casestudier

av Sandlie, Hans Christian ; Hansen, Thorbjørn ; Langsether, Åsmund ; Sørvoll, Jardar ; Skårberg, Anna .

Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

13. Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden (elektronisk ressurs) : 2008-2011 : avslutningsrapport

av Dalene, Arne . Halden .

Utgiver: Halden kommune 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

14. Sluttevaluering boligsosialt prosjekt i Froland kommune (elektronisk ressurs)

av Froland Virksomhet for velferd, barnevern og helse.

Utgiver: Froland kommune 2009Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

15. Lav inntekt og boforhold : boforholdsundersøkelse av lavinntektsfamilier i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen

av Hansen, Thorbjørn ; Knudtzon, Lillin Cathrine . Program for storbyrettet forskning ; KS forskning .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c1997Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bodø [363.5 Han ] (1).

16. Sluttrapport for "sosialt arbeid" på Svartlamon (elektronisk ressurs)

av Heuch, Ragnhild Steiro .

Utgiver: Svartlamon boligstiftelse 2009Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

17. Prosjekt boligsosialt arbeid, Nord Trøndelag (elektronisk ressurs) : studietur til København 12-15 oktober 2008

av Verdal Boligsosialt nettverk i Nord-Trøndelag.

Utgiver: Boligsosialt nettverk i Nord-Trøndelag 2008Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

18. "Den store boligdugnaden" : boforhold for flyktninger : Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø

av Stamsø, Mary Ann . Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt 1999Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [363.596 Sta] (1).

19. Boligsosialt arbeid og planlegging II (elektronisk ressurs)

av Ouff, Susanne Moen ; Yttredal, Else Ragni ; Rørstad, Cecilie . Kompetanseutviklingsprogram for Boligsosialt arbeid og planlegging ; Møreforsking .

Utgiver: Møreforsking 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet | Klikk her for tilgang på nettet | Klikk her for tilgang på nettet | Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

20. Boligsosialt utviklingsprogram (elektronisk ressurs) : Husbanken region Midt-Norge : 2009-2012

av Husbanken Region Midt-Norge.

Utgiver: Husbanken 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

Powered by Koha