Søket gav 34 resultater. Abonner på dette søket

|
1. På vei til egen bolig - Stavanger : prosjektplan for samarbeidsprosjekt mellom foreningen Blå kors Stavanger og Stavanger kommune : januar 2005 desember 2007 (elektronisk ressurs)

av Blå kors Stavanger .

Utgiver: [s.n.] 2006Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

2. Rapport fra sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004-200 (elektronisk ressurs) : et nasjonalt pilotprosjekt finansiert av Husbanken Region vest og Meland kommune

av Hansen, Roar ; Bjordal, Jens ; Wikne, Frode . Meland .

Utgiver: Meland kommune 2009Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

3. Rapport fra sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004-200 : et nasjonalt pilotprosjekt finansiert av Husbanken Region vest og Meland kommune

av Hansen, Roar ; Wikne, Frode ; Bjordal, Jens . Meland .

Utgiver: Meland kommune 2009Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [690.2 Han] (1), Husbanken Hammerfest [690.2 Han] (1), Husbanken Trondheim [690.2 Han] (1).

4. Overgang fra barnevern til selvstendig tilværelse (elektronisk ressurs) : rapport fra følgeevalueringen av prosjektene Utsatt ungdom 17-23 og Fra barneverntiltaktil boligetablering

av Rønningen, Grete Eide ; Meij, Ranveig van der . Høgskolen i Vestfold .

Utgiver: Høgskolen i Vestfold 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

5. Sluttrapport fra prosjekt KOBOLT (elektronisk ressurs) : Kongsberg kommunes kommende behov for bolig og tjenester

av Olsen, Baard .

Utgiver: Kongsberg kommune 2009Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

6. Vi slipper ikke taket! (elektronisk ressurs) : utredning av bo og arbeidstrening for unge 16-25+

av Paulsen, Kjartan . Brønnøy .

Utgiver: Brønnøy kommune [2008]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

7. Forprosjekt "ungdom på alvor" (elektronisk ressurs) : sluttrapport

av Ramberg, Aud .

Utgiver: Friskgården 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

8. Boligproblemer for innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn (elektronisk ressurs) : sosialtjenestens problemforståelse, tiltaksrepetoar og muligheter

av Østby, Lene ; Brodtkorb, Elisabeth .

Utgiver: Diakonhjemmet høgskole 2009Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet | Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

9. Prosjekt store barnefamilier (elektronisk ressurs)

av Prosjekt bostedsløse ; Store barnefamilier ; Oslo .

Utgiver: Oslo kommune [2004?]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

10. Evalueringsrapport (elektronisk ressurs) : fra et botrenings- og kvalifiseringsprosjekt - for bostedsløs ungdom med minoritetsbakgrunn : "Veien til egen bolig"

av Ungbo ; Prosjekt bostedsløse ; Oslo Helse- og velferdsetaten.

Utgiver: Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten 2004Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

11. Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger (elektronisk ressurs) : erfaringer fra to bykommuner

av Svendsen, Stina ; Thorshaug, Kristin ; Berg, Berit . NTNU samfunnsforskning Avdeling for mangfold og inkludering.

Utgiver: NTNU Samfunnsforskning, Avdeling for mangfold og innkludering 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

12. Bolig og oppvekst : konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold

av Hansen, Inger Lise Skog ; Lescher-Nuland, Bjørn R .

Utgiver: Fafo 2011Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Han] (2), Husbanken Hammerfest [362.5 Han] (2).

13. Sluttrapport for prosjekt "Oppbygging av mennesker og hus, miljøarbeidertjeneste for alle" (elektronisk ressurs) : 2008-2011

av Indstø, Otto R . Lødingen ; Ungdom i svevet Nordlandsprosjektet.

Utgiver: NAV Lødingen, Lødingen kommune [2011]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

14. Team Firkløveren (elektronisk ressurs) : oppbygning av mennesker og hus : 2008-2011

av Torbjørnsen, Catrine ; Indstø, Otto R ; Einan, Marianne ; Einan, Jøran ; Henriksen, Jan Roger ; Bergli, Gunn ; Hov, Marianne . Ungdom i svevet Nordlandsprosjektet.

Utgiver: NAV Lødingen [2011]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

15. Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

av Bakke, Kathrine ; Wærdahl, Randi ; Mydland, Trond Stalsberg ; Kvamme, Ingunn .

Utgiver: Agderforskning 2012Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Bak] (2), Husbanken Hammerfest [362.5 Bak] (1).

16. Husrom uten hjerterom (elektronisk ressurs) : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

av Bakke, Kathrine ; Kvamme, Ingunn ; Mydland, Trond Stalsberg ; Wærdahl, Randi .

Utgiver: Agderforskning 2012Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

17. Sluttrapport til Husbanken for kompetansemidler 2009-2011 til prosjekt FRIUNG (elektronisk ressurs)

av Halgrimsen, Sven . Friung .

Utgiver: Kirkens bymisjon 2012Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

18. Sluttrapport fra pilotprosjektet Boligskole for ungdom (elektronisk ressurs)

av Drammen ; Boligskole for ungdom .

Utgiver: Drammen kommune 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

19. På egne ben (elektronisk ressurs) : utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv : 01.01.11-30.06.12 : rapport fra prosjektgruppa

av Levanger .

Utgiver: Levanger kommune 2012Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

20. Alt henger på boligen - vi får ikke gjort noe uten den (elektronisk ressurs) : Sosialfaglige utfordringer blant ungdom (16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov : følgeforskning av SAMUR (Samhandlingstiltak for unge rusmiddelavhengige) ved Stavne arbeid og kompetanse KF & Trondheim kommune ved ungdomsenheten, august 2011-mars 2012

av Juberg, Anne ; Johansen, Per Erling ; Kiik, Riina .

Utgiver: NTNU Samfunnsforskning 2012Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

Powered by Koha