Søket gav 12 resultater. Abonner på dette søket

|
1. "Den store boligdugnaden" : boforhold for flyktninger : Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø

av Stamsø, Mary Ann . Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt 1999Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [363.596 Sta] (1).

2. Bosetting av flyktninger i kommunene (elektronisk ressurs) : en studie blant bosettingskommuner i Møre og Romsdal

av Hanche-Olsen, Marte Synnøve B ; Aarflot, Unni ; Bergem, Randi . Møreforsking .

Utgiver: Møreforskning 2009Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet | Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

3. Bosetting av enslige voksne flyktninger : utfordringer og muligheter for rask og god bosetting

av Thorshaug, Kristin ; Berg, Berit ; Valenta, Marko . Husbanken ; NTNU samfunnsforskning .

Utgiver: NTNU samfunnsforskning 2009Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Trondheim [363.596 Tho] (2).

4. Sluttrapport (elektronisk ressurs) : kompetansetilskudd prosjekt Bolig-sosial inkludering av rusmisbrukere

av Markussen, Ingolf . Sortland .

Utgiver: Sortland kommune 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

5. Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger (elektronisk ressurs) : erfaringer fra to bykommuner

av Svendsen, Stina ; Thorshaug, Kristin ; Berg, Berit . NTNU samfunnsforskning Avdeling for mangfold og inkludering.

Utgiver: NTNU Samfunnsforskning, Avdeling for mangfold og innkludering 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

6. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger

av Thorshaug, Kristin ; Svendsen, Stina ; Berg, Berit ; Paulsen, Veronika . NTNU samfunnsforskning Avdeling for mangfold og inkludering; NTNU samfunnsforskning ; Boligløsninger for flyktninger .

Utgiver: NTNU samfunnsforskning, Avdeling for mangfold og inkludering 2011Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [363.596 Tho] (1), Husbanken Hammerfest [363 596 Tho] (1). Utlånt (2).

7. Det er litt sånn at veien blir til mens en går (elektronisk ressurs) : kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger

av Thorshaug, Kristin ; Paulsen, Veronika ; Svendsen, Stina ; Berg, Berit .

Utgiver: NTNU Samfunnsforskning 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

8. Boligsosialt arbeid, medvirkning og flyktninger (elektronisk ressurs) : et forprosjekt som utforsker flyktningers mulighet for medvirkning i kommunens boligsosiale arbeid

av Hanche-Olsen, Marte Synnøve B ; Ouff, Susanne Moen .

Utgiver: Møreforskning 2009Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

9. Innvandrerbarn og bolig : hva betyr boligen og bomiljøet for inkludering?

av Grødem, Anne Skevik .

Utgiver: Fafo cop. 2011Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Grø] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Grø] (1).

10. Innvandrerbarn og bolig (elektronisk ressurs) : hva betyr boligen og bomiljøet for inkludering?

av Grødem, Anne Skevik .

Utgiver: Fafo cop. 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

11. Naboskap i utsatte boområder (elektronisk ressurs) : mastergradsoppgave i samfunnsarbeid

av Grimmen, Anne Line . Høgskolen i Bergen Avdeling for helse- og sosialfag; Høgskolen i Bergen Institutt for vernepleie og sosialt arbeid.

Utgiver: A.L. Grimmen 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

12. Selvstendig boligkarriere for flyktninger/Trygge på fortsettelsen

av Steinkjer Kommune .

Materialtype: Utgiver: 2013Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

Powered by Koha