Søket gav 102 resultater. Abonner på dette søket

|
1. Boligsosialt arbeid

av Thyness, Paul A .

Utgiver: Kommuneforl. 2004Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bodø [363.5 Thy ] (1), Husbanken Hammerfest [363.5 Thy] (1). Utlånt (1).

2. Prosjekt boligsosialt arbeid, Nord Trøndelag (elektronisk ressurs) : studietur til København 12-15 oktober 2008

av Verdal Boligsosialt nettverk i Nord-Trøndelag.

Utgiver: Boligsosialt nettverk i Nord-Trøndelag 2008Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

3. Kurs og studietur til Metochi studiesenter på Lesbos 21.-28. august 200 (elektronisk ressurs)

av Eppeland, Bjørn Notto .

Utgiver: Husbanken Region sør [2008]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

4. Prosjekt boligsamarbeid (elektronisk ressurs) : sluttrapport : desember 2011

Utgiver: Kriminalomsorgen region sørvest 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

5. Prosjekt bostedsløse : oppstartsfase del 2 : evaluering av to kommuner og fire organisasjoner

av Dyb, Evelyn . Prosjekt bostedsløse .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c2003Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Dyb] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Dyb] (1).

6. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering

av Dyb, Evelyn . Prosjekt bostedsløse .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c2003Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Dyb] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Dyb] (1).

7. Boligsosial handlingsplan 2003 (elektronisk ressurs)

av Rakkestad kommune .

Utgiver: 2003Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

8. Boligsosial handlingsplan 2002-2006 (elektronisk ressurs) : vedtatt av bystyret i Sarpsborg 15. november 2001

av Sarpsborg kommune ; Sarpsborg kommune .

Utgiver: 2001Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

9. Kommunal bolig som strategi mot bostedsløshet

av Dyb, Evelyn .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt 2004Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [363.585 Dyb] (1).

10. Den vanskelige fortsettelsen : en kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse : kortversjon og eksempelsamling fra Prosjekt bostedsløs

av Ytrehus, Siri ; Drøpping, Jon Anders . Prosjekt bostedsløse .

Utgiver: Fafo c2004Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Ytr] (1), Husbanken Bodø [q362.5 Ytr ] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Ytr] (2).

11. Den vanskelige fortsettelsen : en kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse

av Ytrehus, Siri ; Drøpping, Jon Anders .

Utgiver: Fafo c2004Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Ytr] (1), Husbanken Bodø [362.5 Ytr ] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Ytr] (1), Husbanken Trondheim [362.5 Ytr] (1).

12. Prosjekt bostedsløse - Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt

av Dyb, Evelyn . Prosjekt bostedsløse .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c2005Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Dyb] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Dyb] (1).

13. På randen av å bo : erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger

av Taksdal, Arnhild ; Ludvigsen, Kari ; Ravneberg, Bodil ; Breivik, Jan-Kåre .

Utgiver: Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnstudier 2006Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 På eks. 4] (2), Husbanken Hammerfest [362.5 På] (1).

14. På vei til egen bolig : Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

av Sosial- og helsedirektoratet ; Husbanken .

Utgiver: Sosial- og helsedirektoratet, Husbanken c2006Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [363.5 På] (1), Husbanken Bodø [q363.5 På ] (1), Husbanken Hammerfest [363.5 På] (1).

15. Endelig hjemme : utforming av boliger for vanskeligstilte

av Støa, Eli ; Hauge, Åshild Lappegard ; Denizou, Karine . Husbanken ; SINTEF ; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet .

Utgiver: Husbanken 2007Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Stø] (2), Husbanken Hammerfest [362.5 Stø] (1), Husbanken Trondheim [362.5 Stø ] (1).

16. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner : delevaluering 2

av Ytrehus, Siri .

Utgiver: Fafo c2007Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Ytr] (1).

17. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner (elektronisk ressurs) : delevaluering 2

av Ytrehus, Siri .

Utgiver: Fafo c2007Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken [362.5 Ytr ] (1).

18. Boligplan for vanskeligstilte i Vikna kommune : boligsosial handlingsplan

av Vikna kommune .

Utgiver: Kommunen 2001Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Trondheim [363.5 Vik ] (1).

19. Boligsosial handlingsplan for Moss kommune

av Moss .

Utgiver: 2000Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [363.5 Øst] (1).

20. Boligsosial handlingsplan : Surndal kommunes lokale boligsosiale handlingsplan - et prosjekt initiert av Husbanken

av Surnadal kommune ; Surnadal kommune .

Utgiver: 2003Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Trondheim [q363.5 Sur ] (1).

Powered by Koha