Søket gav 31 resultater. Abonner på dette søket

|
1. Sluttrapport for Kriminalomsorgens boligprosjekt i Oslo (elektronisk ressurs)

av Røed, Heidi .

Utgiver: Kriminalomsorgen Region øst 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

2. Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden (elektronisk ressurs) : 2008-2011 : avslutningsrapport

av Dalene, Arne . Halden .

Utgiver: Halden kommune 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

3. Prosjekt boligsamarbeid (elektronisk ressurs) : sluttrapport : desember 2011

Utgiver: Kriminalomsorgen region sørvest 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

4. Sluttrapport prosjekt bostedsløse (elektronisk ressurs) : "samarbeid med kriminalomsorgen og behandlingsinstitusjoner"

av Sundrønning, Tore ; Karlsen, Bodil . Rana kommune Rustjenesten; Rana ; Rana Sosialkontoret.

Utgiver: Rana kommune 2008Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

5. Sluttrapport for "Bosetting av prøveløslatte" (elektronisk ressurs)

av Kongerud, Hege . Kriminalomsorgen Region øst.

Utgiver: Kriminalomsorgen region Øst 2008Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

6. Rapport fra fengselsprosjektet "Bolig til alle" (elektronisk ressurs)

av Sørheim, Anne Gønner .

Utgiver: Kriminalomsorgen region nordøst 2009Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

7. Sluttrapport Prosjekt FRI (elektronisk ressurs) : samarbeid med Kirkens bymisjon i Drammen og Husbanken, Drammen kommune, Kriminalomsorgen, Fengselsregion Sør, Drammen politietat, forebyggende

av Windstad, Jon Ivar ; Steen, Anders .

Utgiver: [Kirkens bymisjon] [2010]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

8. Sluttrapport for prosjektet "Bo i Akershus" (elektronisk ressurs)

av Lehne, Anne . Bo i Akershus .

Utgiver: [Kriminalomsorgen Region nordøst] 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

9. Gode naboer (elektronisk ressurs) : bosetting med oppfølging : prosjektperiode 2006-2009

av Hole, Veronika . Kirkens sosialtjeneste ; Tromsø Rus- og psykiatritjenesten.

Utgiver: [Kirkens sosialtjeneste] [2010]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

10. Pension Skejby, KRIS Danmark og Cafe EXIT København (elektronisk ressurs) : rapport fra studietur til Danmark

av Berge, Stig . Kirkens bymisjon Kristiansand ; Wayback, Stiftelsen .

Utgiver: WayBack 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

11. Sluttrapport Prosjekt egen bolig (elektronisk ressurs) : et boligsosialt prosjekt i Bodø fengsel, 2009-2010

av Haugen, Sveinung . Egen bolig .

Utgiver: Bodø fengsel 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

12. Rutinehåndbok (elektronisk ressurs) : haldensere under soning

av Halden .

Utgiver: Halden kommune 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

13. Løslatelse til en plass å bo (elektronisk ressurs)

av Sørnes, Ann Merethe . Verdal fengsel .

Utgiver: Verdal fengsel 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

14. Glippsonen (videoopptak)

av Tandberg, Shashi . Balderfilm .

Utgiver: Balderfilm 2011Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken [364.8 Gli ] (2).

15. Sluttrapport for Kriminalomsorgens boligprosjekt for kvinner (elektronisk ressurs)

av Fjøsne, Karianne Lahr . Kriminalomsorgen Region øst.

Utgiver: [Kriminalomsorgen region øst] [2011]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

16. Prosjekt Fra fengsel til egen bolig i Fredrikstad (elektronisk ressurs) : 2009-2010

av Nygård, Christine .

Utgiver: Fredrikstad kommune [2010]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

17. Fra fengsel til bolig (elektronisk ressurs) : Fredrikstad kommune kan hjelpe innsatte i fengsel og i friomsorgen til å skaffe og beholde bolig

av Fredrikstad .

Utgiver: Fredrikstad kommune [2010]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

18. Sluttrapport OBS-prosjektet (elektronisk ressurs) : oppfølging bolig samarbeid : 01.06.2009-31.05.2010

av OBS-prosjektet oppfølging bolig samarbeid; Ringsaker .

Utgiver: Nav Ringsaker 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

19. Evaluering av boligpraten ved Lyderhorn overgangsbolig (elektronisk ressurs) : på innsiden av på utsiden

av Lyderhorn overgangsbolig ; Kriminalomsorgen Region vest .

Utgiver: [Kriminalomsorgen] 2009Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

20. Boligpraten (elektronisk ressurs) : vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

Utgiver: Kriminalomsorgen [2009]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

Powered by Koha