Søket gav 18 resultater. Abonner på dette søket

|
1. Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk : kartlegging av antall og behandlingsbehov

av Kielland, Knut Boe .

Utgiver: Statens helsetilsyn [2000]Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [362.29 Kie] (1).

2. Prosjekt bostedsløse - Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt

av Dyb, Evelyn . Prosjekt bostedsløse .

Utgiver: Norges byggforskningsinstitutt c2005Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Dyb] (1), Husbanken Hammerfest [362.5 Dyb] (1).

3. På randen av å bo : erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger

av Taksdal, Arnhild ; Ludvigsen, Kari ; Ravneberg, Bodil ; Breivik, Jan-Kåre .

Utgiver: Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnstudier 2006Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 På eks. 4] (2), Husbanken Hammerfest [362.5 På] (1).

4. Dobbelt opp

av Evjen, Reidunn ; Øiern, Tone ; Kielland, Knut Boe .

Utgave: 2. utg.Utgiver: Universitetsforl. cop. 2007Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [362.29 Evj] (2).

5. Bustadsosiale tiltak i Vennesla og Hjørring (elektronisk ressurs) : rapport : studietur 13-15 mai 2008 : Bø-, Nome-, Sauherad- og Seljord kommune : med støtte frå Husbanken, Arendal

av Jensen, Richard Vaaben . Seljord ; Sauherad ; Nome ; Bø .

Utgiver: Seljord kommune 2008Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

6. Rus og psykiatri (elektronisk ressurs) : hvordan møte utfordringene i boligarbeidet?

av Oslo kommune Boligvirkemiddeletaten.

Utgiver: Boligvirkemiddeletaten c2002Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

7. Evalueringsrapport (elektronisk ressurs) : prosjekt rus og psykiatri

av Sarpsborg .

Utgiver: Sarpsborg kommune 2008Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

8. Best praksis (elektronisk ressurs) : prosjektrapport : et samarbeid mellom Senter for rusforebygging og Avdeling for rus og psykiatri

av Langberg, Liv . Sykehuset Buskerud Avdeling for rus og psykiatri; Drammen Senter for rusforebygging.

Utgiver: [Senter for rusforebygging] [2009]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

9. Prosessplan for boligsosiale tiltak for bostedsløse innen rus og psykiatri (elektronisk ressurs)

av Larsen, Solfrid . Lenvik .

Utgiver: [Lenvik kommune] [2007]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

10. Prosjekt boligsosiale tiltak - rus og rus/psykiatri (elektronisk ressurs) : sluttrapport

av Lenvik .

Utgiver: [Lenvik kommune] [2007]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

11. Når bolig ikke er nok (elektronisk ressurs) : en kartlegging av personer med tung rus- og/eller psykiatriproblematikk og som har behov for omfattende bistand til å mestre og beholde sitt boligforhold

av Jenset, Elisabeth . Oslo Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Utgiver: Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

12. Gode naboer (elektronisk ressurs) : bosetting med oppfølging : prosjektperiode 2006-2009

av Hole, Veronika . Kirkens sosialtjeneste ; Tromsø Rus- og psykiatritjenesten.

Utgiver: [Kirkens sosialtjeneste] [2010]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

13. Prosjekt: sosialkonsulent i fengsel (elektronisk ressurs) : forebygging av bostedsløshet (Frivillighetsprosjektet)

av Høgda, Lone A . Tromsø Rus- og psykiatritjenesten.

Utgiver: Tromsø kommune 2010Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

14. Fra bostedsløs til herre i eget hus (elektronisk ressurs) : et småhusprosjekt i samarbeid med Nøtterøy kommune og Psykiatrien i Vestfold HF 2008-2011 : evalueringsrapport

av Andvig, Ellen . Fra bostedsløs til herre i eget hus prosjekt.

Utgiver: Nøtterøy kommune 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

15. Prosjekt: sosialkonsulent i fengsel : forebygging av bostedsløshet (Frivillighetsprosjektet)

av Høgda, Lone A . Tromsø Rus- og psykiatritjenesten.

Utgiver: Tromsø kommune 2010Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [Høg] (1).

16. Gode naboer : bosetting med oppfølging : prosjektperiode 2006-2009

av Hole, Veronika . Kirkens sosialtjeneste ; Tromsø Rus- og psykiatritjenesten.

Utgiver: [Kirkens sosialtjeneste] [2010]Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Hammerfest [362.5 Hol] (2).

17. Ta trappen 2015-2016

av Alta Kommune ; Ja Kåre Sandberg Prosjektleder .

Materialtype: Utgiver: 2016Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

18. Boligen som verksted for vanskeligstilte unge : modellering

av N.K.S Kløverinstitusjoner ; Mette Klave Prosjektleder .

Materialtype: Utgiver: 2016Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

Powered by Koha