Søket gav 29 resultater. Abonner på dette søket

|
1. Kompetanse og kommunikasjon (elektronisk ressurs) : delrapport 2

av Porsgrunn .

Utgiver: Porsgrunn kommune 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

2. På vei til egen boligkarriere (elektronisk ressurs) : private leiemarked : delrapport 3

av Porsgrunn .

Utgiver: Porsgrunn kommune 2011Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

3. Boligsosial handlingsplan 2008-2012 (elektronisk ressurs)

Utgiver: 2008Tilgjengelighet: Ingen tilgjengelige eksemplarer

4. På vei til egen bolig : Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

av Sosial- og helsedirektoratet ; Husbanken .

Utgiver: Sosial- og helsedirektoratet, Husbanken c2006Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [363.5 På] (1), Husbanken Bodø [q363.5 På ] (1), Husbanken Hammerfest [363.5 På] (1).

5. Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? : rapport fra kollegavurderingen i Trondheim 2006

av Norge Kommunal- og regionaldepartementet.

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet [2006]Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.5 Hvo] (1).

6. På vei til egen bolig (elektronisk ressurs) : sluttrapport 2005 - 2007 pr. 31.12.07

av Husbanken .

Utgiver: Husbanken 2008Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

7. På vei til egen bolig (videoopptak)

av Husbanken .

Utgiver: Husbanken 2007Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken [362.5 På] (1).

8. På vei til egen bolig (elektronisk ressurs) : strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet : tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

av Husbanken ; Sosial- og helsedirektoratet .

Utgiver: Sosial- og helsedirektoratet 2005Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bodø [q363.5 På ] (1).

9. På vei til egen bolig - Stavanger : prosjektplan for samarbeidsprosjekt mellom foreningen Blå kors Stavanger og Stavanger kommune : januar 2005 desember 2007 (elektronisk ressurs)

av Blå kors Stavanger .

Utgiver: [s.n.] 2006Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

10. På vei til egen bolig (elektronisk ressurs) : nasjonal strategi mot bostedsløshet : Statusrapport 3/2005 (pr 01.09.05)

av På vei til egen bolig ; Husbanken .

Utgiver: Husbanken 2005Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

11. På vei mot egen bolig (elektronisk ressurs) : nasjonal strategi mot bostedsløshet : Statusrapport 1/2005 (pr 15.03.05)

av På vei til egen bolig ; Husbanken .

Utgiver: Husbanken 2005Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

12. På vei til egen bolig (elektronisk ressurs) : nasjonal strategi mot bostedsløshet : Statusrapport 2/2005 (pr 01.06.05)

av Husbanken ; På vei til egen bolig .

Utgiver: Husbanken 2005Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

13. På vei til egen bolig (elektronisk ressurs) : strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet : tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

av Husbanken ; Sosial- og helsedirektoratet .

Utgiver: Sosial- og helsedirektoratet 2006Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken [363.5 På ] (1).

14. Sluttrapport Prosjekt miljøarbeidertjeneste (elektronisk ressurs)

av Fredrikstad .

Utgiver: Fredrikstad kommune 2008Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

15. Bostedsløshet på helsa løs (elektronisk ressurs)

av Sønvisen, Stina . Husbanken Region Bodø. Erfaringskonferanse "På vei til egen bolig" Tromsø 3. og 4.sept. 2008.

Utgiver: Husbanken 2008Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

16. Referat fra studietur til Meland og Bergen 4. og 5. september 2007 (elektronisk ressurs)

av Vestfold fylke ; Buskerud fylke ; Husbanken Region Sør.

Utgiver: [s.n.] [2008]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

17. Studietur til Trondheim 11.-12. juni 2008 (elektronisk ressurs) : referat : en boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen

av Husbanken Region Sør.

Utgiver: Husbanken [2008]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

18. Evalueringsrapport fra prosjekt "felles forståelse om ønsket praksis på veg til egen bolig" (elektronisk ressurs)

av Sandefjord .

Utgiver: [Sandefjord kommune] [2008]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

19. Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? (elektronisk ressurs) : rapport fra kollegavurderingen i Trondheim 2006

av Norge Kommunal- og regionaldepartementet.

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet [2006]Nettbaserte ressurser: Klikk her for tilgang på nettet Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken (1).

20. Veien fram til egen bolig : ni personer med utviklingshemning viser

av Munthe-Kaas, Bitten ; Rasmussen, Lillian G . Norsk forbund for utviklingshemmede .

Utgiver: Norsk forbund for utviklingshemmede 2009Tilgjengelighet: Eksemplarer tilgjengelig for lån: Husbanken Bergen [362.3 Mun] (1).

Powered by Koha